Çinli

中文插件库新增两个直播插件

  • arcko 
Auther: Gönderen taxigps: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ae08cc00102vy0e.html, 网友米老康编写了两个直播插件现加入中文插件库可从中文扩展功能库(repository.xbmc-addons-chinese-1.2.0.zip)下载安装。 bir、CCTV Replay 央视重播 这个是央视各频道的直播插件亚洲电视 这个是一些地方频道直播。         Gençlik böylece oyun testini açan edilmelidir:En iyi kardeşin Üç Krallık döneminde! ! Constellation sırrı Buna inanmak zorunda (1597) İlgili PostsKodi kullanıcı dikkat,第三方扩展会把机器变成矿机去挖币 创建Kodi插件 如何 –… Daha fazla oku中文插件库新增两个直播插件 »

【转载】Kodi 14.0 Helix中文输入版

  • arcko 
kod 14.0 Helix中文输入版 转载自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ae08cc00102vdde.html 2014年圣诞节来临之际Kodi 14.0正式发布了由于官方版本仍然没有支持中文输入我就专门发一个中文输入版的吧先看看Kodi 14.0都有些什么新特性下一代视频编解码器 Kodi升级为使用FFmpeg 2.4.4,这使它能支持播放h.265(又名HEVC)和VP9编码的视频使用HEVC和VP9能在相同画质情况下大大减少视频文件大小一个40GB文件能压缩到20GB收藏有大影片库或喜欢4K视频的用户更能理解这一升级的重要VP9视频编码的软件支持也加入需要说明的是h.265解码完全基于软件意味着大多低功耗系统如Android或iOS系统可能难以象运行台式机和笔记本处理器的HTPCs或Intel NUC和ZOTAC ZBOX们那样顺畅资料库改进 Kodi资料库在输入输出两个方面都进行了改进在输入方面资料库扫描速度大大加快使得在Android和iOS设备上初始扫描更让人舒心在输出方面进展慢但在持续改进对于UPnPKodi客户端相关的bug逐步消除现在能更好地兼容PlayOn和MediaBrowser等服务器此外Kodi UPnP客户端和Kodi UPnP服务器之间的通信也不断改进完善加入日期评价投票和艺术图片等支持UPnP搜索功能也在一步步实现用户对Kodi更多的控制 有两项新增功能让用户更好地控制Kodi。ilk,用户现在可以选择阻止插件自动更新提示插件可更新或者保持自动更新要调整插件更新设置在系统默认的Confluence皮肤下可进入系统设置中的插件功能然后点左键开始侧边栏面板插件侧边栏面板包含升级相关设置还有隐藏不兼容插件的设置其次以往虚拟键盘被强制设为仅有标准QWERTY英文键盘现在可以选择多种不同语言的键盘布局只要在系统设置中的界面语言部分选择相应的键盘布局即可。 Android、iOS和嵌入式系统 对于Android平台硬件播放在持续改进能对更多芯片更好地支持改进了快进和回退性能以及对于AMLogic s802芯片的4K支持对于iOS平台升级iOS 7造成的Airplay的问题已基本解决同时加入了Freescale i.MX6 SystemOnChip的支持。… Daha fazla oku【转载】Kodi 14.0 Helix中文输入版 »

XBMC Çin eklenti kütüphane fiş tam olarak yükseltilmiş

收集自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ae08cc00102v69g.html @taxigps 要使用以下升级插件请安装中文插件库(repository.xbmc-addons-chinese-1.2.0.zip)后在线安装升级PPTV视频升级到1.2.6(感谢Uranus Zhou向中文插件库提交更新升级) 恢复电影电视剧动漫等视频点播功能 风行视频(Funshion)升级到1.0.12 乐视网 (LeTV)升级到1.3.6 音悦台MV(YinYueTai)升级到1.7.6 优酷视频(YouKu)升级到2.2.1 搜狐视频(Sohu)升级到2.4.3 百度随心听升级到0.0.4 解决Android系统下XBMC 14中脚本错误问题 (19033) Related Posts翻译被黑 – 从字幕文件到控制整个电脑 升级至Kodi 17.2 Kripton onarım önemli güvenlik kusur (2017/05/23) orijinal Kodi cilde geri dönmek için (17.0 Kripton veya daha fazla)… Daha fazla okuXBMC Çin eklenti kütüphane fiş tam olarak yükseltilmiş »

XBMCSetup-13.1-GothamInTC

  • arcko 
中文整合版XBMCSetup-13.1-GothamInTC 默认中文带中文插件库 下载地址: http://pan.baidu.com/s/1qW2msfq 源码: http://pan.baidu.com/s/1jGwYSFc (2549) Related Posts为了忘却的纪念 – Lei Xiao Hua(leixiaohua1020)的专栏 XBMC源代码分析系列 XBMC in loongson 3B Kodi v16.0 “Jarvis”8核软解4K 用官方Backup插件备份还原Kodi/XBMC 推荐最好的卡拉OK系统

XBMC-iOS版的中文字幕设置方法

  • arcko 
作者nikoxp 用了最新版的xbmc-ios版本发现它的功能真是秒杀其它播放器详细介绍可在网上搜索下这里就不多说了我现用它可以通过wifi播放smb服务中的1080p高清的影片而且能显示中文字幕不过显示中文字幕着实费了不少时间才搞定网上也没找到教程现将中文显示和中文字幕的设置方法共享下: bir、版本XBMC-IOS 12.9,在cydia的威锋源中可以找到显示中文设置在设置成中文时会出现不能正常显示如下图这个跟皮肤字体设置有关改成“基于Arial字体”即可这个设置是关键不光是界面显示中文有关还跟播放影片时显示的中文字幕有关见图这个设置好后界面上显示中文正常了中文字幕的设置设置好上面的再对中文字幕做如下设置播放时就能正常显示中文字幕了而不是出来乱码之类的来自威锋网 (216) Related PostsOpenELEC in Boxeebox XBMC玩转卡拉OK? Kodi能否播放SACD ISO? Kodi 14.2 Yayın "Helix"… Daha fazla okuXBMC-iOS版的中文字幕设置方法 »